Prejsť na obsah

1857 Zvolenská Slatina  –  1942 Banská Bystrica

Inšpiratívna Terézia, silná zástankyňa práv žien, zakladateľka prvého ženského časopisu a autorka prvého románu pre ženy bola ikonou svojej doby. Práve jej sme venovali naše – vaše najobľúbenejšie víno Terézia, Tramín červený.

Terézia, slovenská spisovateľka a dramatička, pochádzala zo šľachtického rodu Medveckých. Vyrastala vo vzdelanej rodine, ktorá udržiavala priateľské vzťahy s mnohými významnými spisovateľmi a národovcami, čo malo veľký vplyv aj na jej literárnu činnosť.

Už v roku 1875 začala písať prvé básne v slovenčine aj v nemčine. Bola predstaviteľkou prvej vlny slovenského literárneho realizmu a významne sa pričinila o rozvoj románovej a novelistickej tvorby. V jej dielach cítiť silný vplyv životných skúseností, osobných aj politických názorov. Svojou tvorbou chcela ženám spestriť život v domácnosti, ale zároveň ich aj vzdelávať, čo bolo považované za nehoráznosť, predovšetkým v očiach vtedajších mužov.

V roku 1989 publikovala prvý slovenský ženský román Sirota Podhradských, pútavý príbeh o sirote Viole, ktorá získa lásku bohatého mládenca, aj dôkaz neviny svojho otca. Sentimentálne, no napriek tomu napínavé dielo, v ktorom láska zvíťazí nad prekážkami je prvým slovenským románom napísaným ženskou autorkou. Pre mnohé čitateľky bol prvou prečítanou knihou v materinskom jazyku.

Bibliografia Terézie Vansovej je tvorená mnohými žánrami od poézie, cez dramatické diela, romány, novely, poviedky, preklady až po knihy pre deti a mládež.

V roku 1898 založila prvý slovenský ženský časopis Denica, v ktorom spolu s ďalšími redaktorkami publikovali recepty či rady ako vychovávať deti a starať sa o domácnosť, ale najmä poukazovali, aké dôležité je dobré vzdelanie. Taktiež tu prezentovali názory žien na ich životné úlohy, postavenie a emancipáciu. Aj  napriek výsmechu a neprajnosti zo strany mužov patril časopis k tým najčítanejším.