Prejsť na obsah

1922 Kokava nad Rimavicou  –  1999 Horné Saliby

Vďaka viere a mimoriadnej pracovitosti sa Darina stala prvou farárkou na Slovensku, ktorá celý život bojovala za práva žien v spoločnosti aj cirkvi. Práve jej sme venovali naše najjemnejšie víno Darina, Rulandské biele.

Darina, prvá slovenská evanjelická farárka, sa narodila posledný deň roku 1922. Bola vnučkou známeho evanjelického farára Samuela Bancíka. O dokonalom detstve však hovoriť nemôžeme. Narodila sa ako nemanželské dieťa, čo jej spoločnosť, najmä z kruhov evanjelických a náboženských, dávala pocítiť.

Silnou oporou jej vždy bola matka, ale aj krstná mama Izabela Riečanová. Štúdium začala v Turčianskom svätom Martine na evanjelickej ľudovej škole, pokračovala na gymnáziu v Martine a Žiline, kde aj zmaturovala.

Smutná udalosť, úmrtie jej krstnej mamy, ako aj fakt, že Slovenská evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave prijíma na štúdium už aj dievčatá významne zavážili na jej ďalšej ceste životom.

Už počas štúdia teológie bola veľmi aktívna a pracovitá. Viedla skupinu mládeže, s ktorou sa zapájala do misijnej práce cirkevného zboru, vyučovala náboženstvo dievčenskom gymnáziu v Banskej Bystrici. Neskôr sa stala vedúcou Evanjelickej tlačovej kancelárie Tranoscia, či predsedkyňou Združenia evanjelickej mládeže v Liptovskom Mikuláši.

15.7.1951 v Tisovci bola ako prvá žena v histórii evanjelickej cirkvi ordinovaná na kňaza. Najskôr pôsobila ako kaplánka v Liptovskom Mikuláši, Starej Turej a Lučenci, neskôr ako farárka v Dolných Salibách. V roku 1962 bola obžalovaná z nepriateľstva proti štátu a spoločenskému zriadeniu a odsúdili ju na 14 mesiacov väzenia a 5 rokov zákazu činnosti.

Od roku 1968 opäť pôsobila ako farárka v obci Veľký Lom dlhých 27 rokov až do svojho odchodu na dôchodok.